شروع نواختن پیانو

شروع نواختن پیانو چه مراحلی دارد؟

/
بسیاری از هنرجویان هنگامی که میخواهند نواختن پیانو را فرا بگیرند، به …
شروع نواختن پیانو

تفاوت پیانو چینی و کره ای در چیست؟

/
امروز در این مقاله قصد داریم تا تفاوت پیانوی چینی و کره ای را بررسی…
شروع نواختن پیانو

تمیز کردن پیانو چه قواعد و اصولی دارد؟

/
چطور پیانو خود را تمیز کنیم؟ این ساز به تمرین زیادی برای کسب مهار…