نوشته‌ها

پلیفونی در پیانو

منظور از پلیفونی در پیانو چیست؟

/
منظور از پلیفونی در پیانو بیشترین تعداد نت هایی است که در کیب…