نوشته‌ها

کلاویه پیانو

کلاویه پیانو چیست؟

/
کلاویه پیانو به کلید های سیاه و سفید رنگی گفته میشود که نوازنده ب…