بازسازی کامل پیانوی قدیمی روسی به نا اکورد

/
رفع کامل ایرادات تیونینگ پین ها …
تعمیر پین بلاک ها و کوک پیانوی روسی (بدون نام)
سرویس-کامل-پیانو-yamaha-سری-ju